:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::

 

 
๒๐ ก.ย.๕๙
มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
 
๒๐ ก.ย.๕๙
จัดประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
 
๑๓ ก.ย.๕๙
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๒๗ ก.ค.๕๙
ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค.๕๙
 

ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
ประกาศเรื่องการมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศเรื่องการมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๕๙
การมอบเงินช่วยเหลือศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี ๒๕๕๘
การแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ประสงค์จะแจกจ่ายหนังสือ ความทรงจำ ความภาคภูมิใจ ๕๕ ปี เตรียมทหาร โรงเรียนใดสนใจติดต่อ 025754211-2 ด่วน! จำนวนจำกัด