ติดต่อมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร


ดู มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่

กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๓ ซอย ๗ ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรทหาร ๕๘-๓๑๑๖๕ โทร.๐-๒๕๗๕-๔๒๑๑ โทรสาร ๐-๒๕๗๕-๔๒๑๒
E-mail : aaf2552@gmail.com