:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::

 

 
๑ มี.ค.๖๐
มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดประชุมสัมมนาหัวข้อ “ทบทวนระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่ารร.ตท. ...
 
๒๗ ม.ค.๒๕๖๐
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม...
 
๑๔ ธ.ค.๕๙
มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล...
๗ ธ.ค.๕๙
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙...
 

งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเรื่องการมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเรื่องการมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๖๐
การมอบเงินช่วยเหลือศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี ๒๕๕๙
ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
การแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ประสงค์จะแจกจ่ายหนังสือ ความทรงจำ ความภาคภูมิใจ ๕๕ ปี เตรียมทหาร โรงเรียนใดสนใจติดต่อ 025754211-2 ด่วน! จำนวนจำกัด