:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::

 

 
จัดประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พบปะเยี่ยมเยียน นายนภัทร อุ่นแก้ว นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 57 อดีตนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 114 ที่ลาออกจากการเป็นนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดูแลมารดาซึ่งป่วยเป็นโรคไตด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว

กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2563
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2563
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี 2563
ขอเชิญประธาน นตท.รุ่นที่ 1-56 เสนอรายชื่อศิษย์เก่า รร.ตท. เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 [ Download ที่นี่ ]
กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่61 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2562
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกอล์ฟ สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 [ Download ที่นี่ ]
แบบฟอร์มข้อมูลทำเนียบศิษย์เก่า รร.ตท. [ Download ที่นี่ ]
กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 60 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2561
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2561
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี 2561
งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
การมอบเงินช่วยเหลือศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี ๒๕๕๙
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ประสงค์จะแจกจ่ายหนังสือ ความทรงจำ ความภาคภูมิใจ ๕๕ ปี เตรียมทหาร โรงเรียนใดสนใจติดต่อ 025754211-2 ด่วน! จำนวนจำกัด