:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::

 

 
๑๓ ธ.ค.๖๐
มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ...
 
๖ ธ.ค.๖๐
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหา
รายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ เป็นประธานการประชุม ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...
 
๑๖ พ.ย.๖๐
ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
๑๔ พ.ย.๖๐
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหา
รายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี
พลเอก ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ./ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้ เป็น ประธานการประชุม ...
 

กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 60 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2561
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2561
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี 2561
ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเรื่องการมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเรื่องการมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๖๐
การมอบเงินช่วยเหลือศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี ๒๕๕๙
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ประสงค์จะแจกจ่ายหนังสือ ความทรงจำ ความภาคภูมิใจ ๕๕ ปี เตรียมทหาร โรงเรียนใดสนใจติดต่อ 025754211-2 ด่วน! จำนวนจำกัด