:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::

 

 
๑๓ ธ.ค.๖๐
มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ...
 
๖ ธ.ค.๖๐
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหา
รายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ เป็นประธานการประชุม ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...
 
๑๖ พ.ย.๖๐
ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
๑๔ พ.ย.๖๐
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหา
รายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี
พลเอก ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ./ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้ เป็น ประธานการประชุม ...
 

มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ขอเชิญร่วมการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถ.สุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๑ ส่งเสริมกิจกรรมของ รร.ตท. และมอบทุนการศึกษาให้กับ นตท. ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่า รร.ตท. ที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนการให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ
ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเรื่องการมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเรื่องการมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๖๐
การมอบเงินช่วยเหลือศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี ๒๕๕๙
ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
การแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ประสงค์จะแจกจ่ายหนังสือ ความทรงจำ ความภาคภูมิใจ ๕๕ ปี เตรียมทหาร โรงเรียนใดสนใจติดต่อ 025754211-2 ด่วน! จำนวนจำกัด