:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี ๕๘
 
ลำดับ รายนาม
พลเอก ปราการ ชลยุทธ
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
พลเอก ชับชาญ ช้างมงคล
พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์
พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์
พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล
พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
๑๐ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
๑๑ พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
๑๒ พลตำรวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์
๑๓ นาวาอากาศโท ศาสตราจารย์ สราวุฒิ สุจิตจร
๑๔ พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง
๑๕ นาวาโทธรรมนูญ วรรณา
๑๖ พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ