:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
จักรดาวคือบ้านของเรา
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี 2560

พลเอก ปราการ ชลยุทธ์

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ

พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์

พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์

พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล
 
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี ||2555 ||2556 ||2557 ||2558 ||2559