:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
กิจกรรมมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จัดประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๖๑
ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๒
กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๖๑ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑...
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ พล.อ. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ./ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ อาคาร นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑...
๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑...
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑...
๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
๑๒ มี.ค.๖๑ ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
๒๙ ม.ค.๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๖๐ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
๑๓ ธ.ค.๖๐ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
๖ ธ.ค.๖๐ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ อาคาร นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๑๖ พ.ย.๖๐ ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๑๔ พ.ย.๖๐ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ./ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้ เป็นประธานการประชุม
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช
๑๑ ก.ย.๖๐ ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๔ กันยายน ๒๕๖๐ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดประชุมสัมมนาหัวข้อ “ทบทวนระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่ารร.ตท. ว่าด้วยการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว"
๒๗ มกราคม ๒๕.๖๐ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙
๑๔ ธันวาคม.๒๕๕๙ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ./ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้ เป็น ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ อาคาร นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ จัดประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมบันทึกเทปเพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จัดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. โดยมี พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
๒๗ ม.ค.๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 58 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2559 โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก และศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารร่วมพิธี ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
๒๓ ธ.ค.๕๘ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟ เพร็สซิเด็นท คันทรีคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
๒ ธ.ค.๕๘ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. / ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้ เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ อาคาร นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๑ ธ.ค.๕๘ ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
๒๔ พ.ย.๕๘ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ร่วมบันทึกเทปเพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องส่งสถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
๖ พ.ย.๕๘ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ (ครั้งที่ ๑) ของมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. โดยมี พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. /ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้
เป็นประธานการประชุมฯ
๒๓ ต.ค.๕๘ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช
๒๑ ต.ค.๕๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
๒๒ ก.ย.๕๘ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
๒๒ ก.ย.๕๘ ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๑๖ ก.ย.๕๘ ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๒๗ ก.ค.๕๘ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ร่วมบันทึกเทปเพื่อถวายพระพรชัยมงคล
๒๑ ก.ค.๕๘ พิธีวางพวงมาลา ในวันที่ระลึกทหาร ผ่านศึกเวียดนาม
๒๑ ก.ค.๕๘ พลตรี เสถียร นิลกำแหง ประธานเตรียมทหารบก รุ่นที่ ๖บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิศิษย์เก่า ฯ
๑ เม.ย.๕๘พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯถวายเงิน ฯ
๓ มี.ค.๕๘พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตรเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘
๒๗ ม.ค.๕๘ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร มอบรางวัล "เกียรติยศจักรดาว"ให้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘
๑๗ ธ.ค.๕๗ ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้ และคณะได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่า รร.ตท.
๑ ธ.ค.๕๗ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
๒๓ พ.ย.๕๗ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ผู้แทนมอบเงินบริจาค “โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
๑๗ พ.ย.๕๗ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมบันทึกเทปเพื่อถวายพระพรชัยมงคล
๑๗ พ.ย.๕๗ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
๒๙ ต.ค.๕๗ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ของมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. โดยมี พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เป็นประธาน
๒๘ ต.ค.๕๗ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ของมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท โดยมี พล.อ.ท. สุรเชษฐ ทองสลวย ประธาน
๒๗ ต.ค.๕๗ ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
๒๓ ต.ค.๕๗ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
๑๕ ต.ค.๕๗ ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ โดยมี พล.อ.อ. บุญยฤทธิ์ เกิดสุข เป็นประธาน
๒๙ ก.ย.๕๗ ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมี พล.อ.อ. บุญยฤทธิ์ เกิดสุข เป็นประธาน
๒๒ ส.ค.๕๗ โครงการ ร้อยดวงใจ ปลูกป่าทั่วไทย เทิดไท้ ๘๒ พรรษา องค์มหาราชินี
๒๑ ส.ค.๕๗ จัดซื้อกล้าไม้จากฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
๒๖ มี.ค.๕๗  มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ได้จัดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗
๒๗ ม.ค.๕๗ วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๖ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี  ๒๕๕๗
๑๘ ธ.ค.๕๖  มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟ เพร็สซิเด็นท คันทรีคลับ
๖ ธ.ค.๕๖  จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ี ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖
๒๖ พ.ย.๕๖  ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖
๒๙ ต.ค.๕๖  จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
๑๐ ต.ค.๕๖ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ สรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
๑๒ ก.ย.๕๖ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ สรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๘ ส.ค.๕๖ ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
๑๗ มิ.ย.๕๖ การประชุมคณะอนุกรรม การปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของ มูลนิธิฯ ครั้งที่ ๑/๕๖
๒๑ ม.ค.๕๖ ประธานกรรมการ มูลนิธิศิษย์เก่าฯ ได้อนุมัติให้จัด การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖
๑๙ ธ.ค.๕๕ มูลนิธิศิษย์เก่าฯจัดการแข่ง ขันกอล์ฟการกุศล ณ สนาม กอล์ฟเพร็สซิเด็นทคันทรี
คลับเขตหนองจอก
๑๓ พ.ย.๕๕ มูลนิธิศิษย์เก่ารร.ตท.ได้จัด การประชุมคณะอนุกรรมการ จัดหารายได้ ครั้งที่ ๒
๒ พ.ย.๕๕ มูลนิธิศิษย์เก่าฯจัดประชุม คณะอนุกรรมการจัดหารายได้โดยมี พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เป็นประธาน
๒๕ ก.ย.๕๕ การประชุมวิสามัญคณะกรรมการ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
๒๕ ก.ย.๕๕ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียน เตรียมทหารมอบทุนการ ศึกษาให้กับนักเรียนเตรียมทหาร
๑๗ ส.ค.๕๕ การประชุมสรรหา ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัล เกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๖
๑๔ มิ.ย.๕๕ ประชุมวิสามัญประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ เป็นประธานฯ
๑๑ มิ.ย.๕๕ ประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทางการพิจารณาฯ พลเอก ผ่านโผน อินทรทัต เป็นประธานฯ
๒๗ มี.ค.๕๕ ประชุมคณะอนุกรรมการ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมูลนิธิฯ