DSCN8288 DSCN8265 DSCN8266 DSCN8267 DSCN8268 DSCN8269 DSCN8270 DSCN8271 DSCN8272 DSCN8273 DSCN8274 DSCN8275 DSCN8276 DSCN8277 DSCN8278 DSCN8279 DSCN8280 DSCN8281 DSCN8282 DSCN8283 DSCN8284 DSCN8285 DSCN8286 DSCN8287 DSCN8289 DSCN8290 DSCN8291 DSCN8292 DSCN8293 DSCN8294 DSCN8295 DSCN8296

Lightbox 2 0 by VisualLightBox.com v5.3

เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ โดยมี พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมห้วยทราย ชั้น ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนนาวงพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ