01 02 03 04 05
๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. / ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ อาคาร นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถ.นาวงประชาพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่า รร.ตท.ฯ ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟ เพร็สซิเด็นท คันทรีคลับ ถ.สุวินทวงศ์ หนองจอก กรุงเทพฯ