031120 031120_1 031120_2 031120_3 gallery2 lightboxby VisualLightBox.com v5.7

๓ พ.ย.๖๓ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ โดยมี พลโท กิตติพงศ์ กาญจนาคม รอง ผบ.นทพ./รองประธานอนุกรรมการจัดหารายได้
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ อาคาร นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถ.นาวงประชาพัฒนา
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อม และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่า รร.ตท.ฯ
ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกอล์ฟ วินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ