1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 free photo setting frames websitesby VisualLightBox.com v6.1

๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก ธรรมนูญ  เชี่ยวการปราบ รอง ผบ.นทพ.  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ อาคาร นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถ.นาวงประชาพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่า รร.ตท.ฯ ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์กอล์ฟคลับ ถ.สุวินทวงศ์ หนองจอก กรุงเทพฯ