01 02 03 04 05 06

๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จัดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. โดยมี พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ