1 2 4 5 6 8 9 10 11 13 14 17 20 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ./ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ อาคาร นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถ.นาวงประชาพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่า รร.ตท.ฯ ในวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกอล์ฟ วินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ