DSCN8047 DSC04646 DSC04647 DSC04648 DSC04649 DSC04650 DSC04651 DSC04652 DSC04653 DSC04654 DSC04655 DSCN8026 DSCN8028 DSCN8029 DSCN8030 DSCN8031 DSCN8032 DSCN8033 DSCN8034 DSCN8035 DSCN8036 DSCN8037 DSCN8038 DSCN8039 DSCN8040 DSCN8041 DSCN8042 DSCN8043 DSCN8044 DSCN8045 DSCN8046

 

พลเอก ผ่านโผน อินทรทัต ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ได้กำหนดให้จัดการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาให้มีความชัดเจน เหมาะสม เมื่อ วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. กองบัญชาการกองทัพไทย