1 2 3 4 5 free photo setting frames websitesby VisualLightBox.com v6.1

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ