DSCN8424 DSCN8426 DSCN8427 DSCN8428 DSCN8429 DSCN8430 DSCN8431 DSCN8432 DSCN8433 DSCN8434 DSCN8435 DSCN8436 DSCN8437 DSCN8438

เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมห้วยทราย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการและการเตรียมการของการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกอล์ฟ เพร็สซิเด็นท คันทรีคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๕ ส่งเสริมกิจกรรมของ รร.ตท. และ มอบทุนการศึกษาให้กับ นตท. ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่า รร.ตท. ที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนการให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณากุศลต่างๆ
tutorial lightbox jquery by VisualLightBox.com v5.4