1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. / ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ อาคาร นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถ.นาวงประชาพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่า รร.ตท.ฯ ในวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์กอล์ฟคลับ ถ.สุวินทวงศ์ หนองจอก กรุงเทพฯ