1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 free photo setting frames websitesby VisualLightBox.com v6.1

๑๓ ธ.ค.๖๐ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๑ ส่งเสริมกิจกรรมของ รร.ตท. และมอบทุนการศึกษาให้กับ นตท. ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่า รร.ตท. ที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนการให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณากุศลต่างๆ