1 DSCN8067 DSCN8069 DSCN8079 DSCN8070 DSCN8071 DSCN8072 DSCN8073 DSCN8074 DSCN8075 DSCN8076 DSCN8077 DSCN8078 DSCN8080 DSCN8081 DSCN8082 DSCN8083 DSCN8084 DSCN8085 DSCN8086 DSCN8088 DSCN8089 DSCN8090 DSCN8091 DSCN8092 DSCN8093 DSCN8094 DSCN8095 DSCN8096 DSCN8097 DSCN8099 DSCN8104 DSCN8102 DSCN8103 DSCN8100 DSCN8101 DSCN8107

 

ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าฯ ได้กำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย.๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสระว่ายน้ำ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์