141160_1 141160_2 141160_3 141160_4 141160_5 141160_6 141160_7 free photo setting frames websitesby VisualLightBox.com v6.1

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก ธงชัย  สาระสุข  ผบ.นทพ./ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ อาคาร นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถ.นาวงประชาพัฒนา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่า รร.ตท.ฯ ในวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกอล์ฟ วินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ