1 3 5 6 7 8 11 18 22 23 26 20161214_103333 20161214_114439 20161214_121113 20161214_131115 20161214_131830 20161214_133514 20161214_134044(0) 20161214_134307 20161214_135247

๑๔ ธ.ค.๕๙ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐ ส่งเสริมกิจกรรมของ รร.ตท. และมอบทุนการศึกษาให้กับ นตท. ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่า รร.ตท. ที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนการให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณากุศลต่างๆ