161160_1 161160_2 161160_3 161160_4 161160_5 161160_6 161160_7 161160_8 free photo setting frames websitesby VisualLightBox.com v6.1
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จัดประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ