01 02

tutorial lightbox jquery by VisualLightBox.com v5.4 ๒๑ ก.ค.๕๘  พิธีวางพวงมาลาในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนาม เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี