1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DSC04704 DSC04705 DSC04707 DSC04710 DSC04711 DSC04714 DSC04716 DSC04717 DSC04726 DSC04730 DSC04731 DSC04732 DSC04742 DSC04744 DSC04751 DSC04766 DSC04768 DSC04771 DSC04778 DSC04789 DSC04791 DSC04794 DSC04804 DSC04812 DSC04814 DSC04817 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0120 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0131 DSC_0133 DSC_0136 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0161 DSC_0165 DSC_0166 DSC_0175 DSC_0177 DSC_0182 DSC_0184 DSC_0193 DSC_0198 DSC_0199 DSC_0200 DSC_0206 DSC_0208 DSC_0211 DSC_0213 DSC_0222 DSC_0227 DSC_0234 DSC_0241 DSC_0244 DSC_0246 DSC_0252 DSC_0253 DSC_0257 DSC_0261 DSC_0263 DSC_0265 DSC_0266 DSC_0268 DSC_0270 DSC_0272 DSC_0274 DSC_0280 DSC_0282 DSC_0284 DSCN8154[1]


เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
การประชุมสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ