171220 171220_1 171220_2 171220_3 171220_4 171220_5 171220_6 171220_7 171220_8 171220_9 171220_10 171220_11 171220_12 171220_13 171220_14 gallery2 lightboxby VisualLightBox.com v5.7

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ณ สนามกอล์ฟ วินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดหารายได้ให้กับ นตท. ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่า รร.ตท. ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตลอดจนการรับการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณะ