64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๗   :   พล.อ.ทวีป  เนตรนิยม  ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้ และคณะ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่า  รร.ตท.  ณ สนามกอล์ฟ เพร็สซิเด็นท คันทรีคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
           โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการจัดงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๘,  ช่วยเหลือศิษย์เก่า รร.ตท. ที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ,  มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับ นตท. และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ รร.ตท. , นำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนให้กับมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณากุศลต่างๆ