00-1 bo(1) bo(2) 00-2 DSC08541 DSC08535 DSC08536 DSC08537 DSC08538 DSC08539 DSC08540 DSC08542 DSC08543 DSC08544 DSC08545 DSC08546 DSC08547 DSC08548 DSC08549 DSC08550 DSC08551 DSC08552 DSC08553 DSC08554 DSC08555 DSC08556 DSC08558 DSC08559 DSC08560 DSC08561 DSC08562 DSC08563 DSC08564 DSC08565 DSC08566 DSC08567 DSC08568 DSC08569 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0089 DSC_0098 DSC_0270 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0105 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0117 DSC_0119 DSC_0123 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0147 DSC_0149 DSC_0150 DSC_0152 DSC_0155 DSC_0157 DSC_0159 DSC_0161 DSC_0165 DSC_0167 DSC_0169 DSC_0171 DSC_0174 DSC_0176 DSC_0177 DSC_0179 DSC_0181 DSC_0183 DSC_0187 DSC_0189 DSC_0191 DSC_0193 DSC_0197 DSC_0199 DSC_0201 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0209 DSC_0215 DSC_0218 DSC_0225 DSC_0227 DSC_0232 DSC_0233 DSC_0238 DSC_0242 DSC_0243 DSC_0244 DSC_0246 DSC_0252 DSC_0254 DSC_0255 DSC_0256 DSC_0257 DSC_0261 DSC_0262 DSC_0264 DSC_0267 DSC_0269 DSC08570 DSC_0831 00-1 02 (2) 02 (3) 02 (4) 02 03 (1) 03 (2) 03 (3) 03 (4) 03 04 05 06 07 08 (2) 08 (3) 08 09 10 11 DSC_0616 DSC_0630 DSC_0632 DSC_0635 DSC_0641 DSC_0690 DSC_0773 DSC_0807 DSC_0810

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟ เพร็สซิเด็นท คันทรีคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ ส่งเสริมกิจกรรมของ รร.ตท. และมอบทุนการศึกษาให้กับ นตท. ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่า รร.ตท. ที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนการ ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณากุศลต่างๆ