0001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 0012 CSC_0088 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0055 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0098 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0108 DSC_0114 DSC_0118 DSC_0125 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0137 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0150

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟ เพร็สซิเด็นท คันทรีคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๕ ส่งเสริมกิจกรรมของ รร.ตท. และมอบทุนการศึกษาให้กับ นตท. ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่า รร.ตท. ที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนการให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณากุศลต่างๆ tutorial lightbox jquery by VisualLightBox.com v5.4