01 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0060 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0084 DSC_0085 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0096 DSC_0098 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0107 DSC_0110
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ จัดประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ