DSC_9325 DSC_9326 DSC_9327 DSC_9328 DSC_9329 DSC_9330 DSC_9331 DSC_9332 DSC_9333 DSC_9334

เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ได้อนุมัติให้จัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. รับทราบ งบดุลรายรับ - จ่าย ของมูลนิธิฯ ผลการจัดงานเกียรติยศจักรดาวประจำปี ๒๕๕๕ และการดำเนินงานมูลนิธิฯ tutorial lightbox jquery by VisualLightBox.com v5.4