01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเอก เกษมชาติ นเรศเสนีย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต