241221 241221_1 241221_2 241221_3 241221_4 241221_5 241221_6 241221_7 241221_8 241221_9 241221_10 241221_11 241221_12 241221_13 241221_14 as3 lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.7

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิศิษย์ก่า รร.ตท. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๔ ส่งเสริมกิจกรรมของ รร.ตท.
และมอบทุนการศึกษาให้กับ นตท. ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่า รร.ตท. ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนการให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ