1 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 37 38 jquery lightbox flash playerby VisualLightBox.com v5.7

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๖๑ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก