DSCN8238 DSCN8240 DSCN8239 DSCN8236 DSCN8232 DSCN8230 DSCN8228 DSCN8224 DSCN8221 DSCN8218 DSCN8246 DSCN8244 DSCN8243 DSCN8241 DSCN8234 DSCN8233 DSCN8229 DSCN8227 DSCN8223-1 DSCN8222 DSCN8219 DSCN8217 DSCN8247 DSCN8245 DSCN8244-1 DSCN8242 DSCN8235 DSCN8225 DSCN8216


๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
การประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสระว่ายน้ำราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์