35310 35313 35351 35353 35360

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมบันทึกเทปเพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ