:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::

 

 
จัดประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
โดยมี พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย
เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม
จัดประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๖๔
กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญประธาน นตท.รุ่นที่ ๑-๕๖ เสนอรายชื่อศิษย์เก่า รร.ตท. เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ [Download ที่นี่]
กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๖๑ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามกอล์ฟ สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ [Download ที่นี่]
แบบฟอร์มข้อมูลทำเนียบศิษย์เก่า รร.ตท. [Download ที่นี่]
กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๖๐ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๖๑
งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
การมอบเงินช่วยเหลือศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี ๒๕๕๙
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ประสงค์จะแจกจ่ายหนังสือ ความทรงจำ ความภาคภูมิใจ ๕๕ ปี เตรียมทหาร โรงเรียนใดสนใจติดต่อ ๐๒๕๗๕๔๒๑๑-๒ ด่วน! จำนวนจำกัด