:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::

 

 
จัดประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับและระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
โดยมี พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ประธานอนุกรรมการ
เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมศูนย์ไซเบอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๗ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ณ สนามกอล์ฟ วินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
จัดประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2563
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2563
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี 2563
ขอเชิญประธาน นตท.รุ่นที่ 1-56 เสนอรายชื่อศิษย์เก่า รร.ตท. เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 [Download ที่นี่]
กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่61 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2562
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกอล์ฟ สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 [Download ที่นี่]
แบบฟอร์มข้อมูลทำเนียบศิษย์เก่า รร.ตท. [Download ที่นี่]
กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 60 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2561
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2561
ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เรื่อง การมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี 2561
งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐
การมอบเงินช่วยเหลือศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี ๒๕๕๙
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ประสงค์จะแจกจ่ายหนังสือ ความทรงจำ ความภาคภูมิใจ ๕๕ ปี เตรียมทหาร โรงเรียนใดสนใจติดต่อ 025754211-2 ด่วน! จำนวนจำกัด