:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี ๕๗
 
ลำดับ รายนาม
พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี
พล.ร.ท. รศ(พ) พงศ์สรร ถวิลประวัติ
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ร.น.
พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ
พล.ต.ท.วินัย ทองสอง
พล.ต.มณี จันทร์ทิพย์
พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์
น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ร.น.
พ.อ. นที ศุกลรัตน์