:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี ๖๐
 
ลำดับ รายนาม
พลเอก ปราการ ชลยุทธ
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์
พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์
พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล