:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี ๖๕
 
ลำดับ รายนาม
พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ
๑๐ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์
๑๑ พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
๑๒ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
๑๓ นาวาอากาศเอก ภราดร คุ้มทรัพย์
๑๔ พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ
๑๕ รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
๑๖ พันเอก หาญพล เพชรม่วง