:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลจักรดาวสดุดี ปี ๕๘
 
ลำดับ รายนาม
พลเอก ทรงพล ทองจีน
พันตำรวจโท อดินันท์ อิสมาแอล
พลเอก กิตติ สุวรรณเจริญ
พลเอก ยุทธพงษ์ เพื่อนฝูง
พลเอก วุฒิศักดิ์ สุนทรสุข
พันเอก วรพงศ์ ช่างสลัก
นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชยากร พุทธชัยยงค์
นักเรียนนายร้อยตำรวจ ณัฐวุฒิ ติรสุวรรณสุข