:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลจักรดาวสดุดี ปี ๖๔
 
ลำดับ รายนาม
ร้อยเอก กิตติคุณ เจริญ