:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
จักรดาวคือบ้านของเรา
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี 2561

พลโท นริศ ศรีเนตร

พลตรี ประจักษ์ วิสุตกุล

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์

พลเอก วิลาศ อรุณศรี

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ

พลตำรวจตรี สุรพล วิรัตน์โยสินทร์

พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล

นาวาอากาศเอก ฐากูร เกิดแก้ว

พลตำรวจตรี กรไชย คล้ายคลึง

พลตำรวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
 
พลตำรวจโท เขมรินทร์ พิศมัย
 
 
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี ||2555 ||2556 ||2557 ||2558 ||2559 ||2560 ||2561 ||2562 ||2563 ||2564 ||2565