:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
จักรดาวคือบ้านของเรา
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี 2565

พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์

พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

นาวาอากาศเอก ภราดร คุ้มทรัพย์

พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท
เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
 
พันเอก หาญพล เพชรม่วง
 
 
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี ||2555 ||2556 ||2557 ||2558 ||2559 ||2560 ||2561 ||2562 ||2563 ||2564 ||2565